SIKÇA SORULAN SORULAR

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Nedir?

 

BEP'in Amacı

Çocuğun eğitsel değerlendirmesini yaparak, tüm gelişim alanlarındaki güçlü ve zayıf yönlerini ve gereksinimlerini belirlemek; aynı zamanda çocuğun tüm gelişim alanlarında sahip olduğu becerileri dikkate alarak uygun eğitim ortamlarına yerleştirmek ve çocukların uygun eğitim almalarını sağlamaktır.

 

Okullarda BEP Hazırlama Aşamaları

  • Okul müdürü ve görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlığında BEP Geliştirme Birimi kurulur.
  • BEP Birimi sene başında yapılan kurul toplantısında belirlenir.
  • BEP’i BEP Geliştirme Birimi hazırlar.
  • Öğrencinin eğitsel performansı belirlenir.
  • Destek hizmetler ve eğitim ortamları belirlenir.
  • Uzun Dönem Amaçlar ve Kısa Dönem Amaçlar belirlenir.
  • Bu amaçlar doğrultusunda değerlendirme yapılır.