Bepplan
0452 222 28 66

SIKÇA SORULAN SORULAR

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Nedir?

 • Bir özel eğitim programıdır.
 • Özel eğitim gerektiren birey için geliştirilmiş ve ailesi tarafından onaylanmış bu program; bireyin, ailenin, öğretmenin gereksinimleri doğrultusunda hazırlanmıştır ve hedeflenen amaçlarda verilecek destek eğitim hizmetlerini içerir.
 • Özel eğitim gerektiren öğrencinin, normal sınıf düzeyinde belirlenmiş beklentilerinden farklı olarak, belirlenen bir süre içinde öğrenme beklentilerinin, ihtiyaçlarının, ilgilerinin ve performansının bir özetidir.
 • Normal okul programındaki değişiklikleri ve uyarlamaları içeren ve her özel eğitim gerektiren öğrenci için hazırlanan yazılı bir plandır.
 • Özel eğitim gerektiren öğrencinin gelişimini gözlemek ve iletişim kurmak için öğretmenlere yardımcı olan bir araçtır.
 • Okul personeli ve destek hizmetleri veren kişilerin birlikte geliştirdikleri, uygulandıkları ve gelişmeleri izledikleri bir plandır.
 • Gerektiğinde düzeltilebilen ve değiştirilebilen esnek bir çalışma programıdır.

 

BEP'in Amacı

Çocuğun eğitsel değerlendirmesini yaparak, tüm gelişim alanlarındaki güçlü ve zayıf yönlerini ve gereksinimlerini belirlemek; aynı zamanda çocuğun tüm gelişim alanlarında sahip olduğu becerileri dikkate alarak uygun eğitim ortamlarına yerleştirmek ve çocukların uygun eğitim almalarını sağlamaktır.

 

Okullarda BEP Hazırlama Aşamaları

 • Okul müdürü ve görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlığında BEP Geliştirme Birimi kurulur.
 • BEP Birimi sene başında yapılan kurul toplantısında belirlenir.
 • BEP’i BEP Geliştirme Birimi hazırlar.
 • Öğrencinin eğitsel performansı belirlenir.
 • Destek hizmetler ve eğitim ortamları belirlenir.
 • Uzun Dönem Amaçlar ve Kısa Dönem Amaçlar belirlenir.
 • Bu amaçlar doğrultusunda değerlendirme yapılır.