Bepplan
0452 222 28 66

SIKÇA SORULAN SORULAR

Hangi Tip Raporları Alabilirim ?

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Raporu

Bireyselleştirilmiş eğitim programı, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişim özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren özel eğitim programıdır.  
Bireyselleştirilmiş eğitim programı,
a) Eğitim planında yer alan yıllık amaçlar ve öğrencinin takip ettiği eğitim programı/programları temel alınarak belirlenen kısa dönemli amaçlarını,
b) Öğrencinin ulaşması istenen amaçları kazanması için, yapılması gerekenleri ayrıntılı,belirgin ve açıkca ifade eden plandır.

 

Bireyselleştirilmiş Öğretim Programı (BÖP)

 a) Eğitim planında yer alan yıllık amaçlar ve öğrencinin takip ettiği eğitim programı/programları temel alınarak belirlenen kısa dönemli amaçlarını ve her bir kısa dönemli amacın öğretimsel hedeflerini,

 b) Öğretim ve değerlendirmede kullanılacak yöntem ve teknik, araç-gereç,  ve eğitim materyallerini

 c) Etkinliğin işlenişi ve öğretim sonrası değerlendirme bulunmaktadır.

 

Bireysel Gelişim Raporu (BGR)

Bireysel gelişim raporu: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine ilişkin değerlendirme sonucunu gösteren rapordur. Her öğrenci için yılda iki defa olmak üzere bireysel gelişim raporu hazırlanır. Bu rapor yarıyıl ve öğretim yılı sonunda karneyle birlikte öğrenci velisine gönderilir. Öğrencinin gelişiminin ailesi tarafından izlenerek eğitimde sürekliliğin sağlanması amacıyla hazırlanan raporda; öğrencinin BEP’inde yer alan ve her dönemde kazandırılması hedeflenen bilgi becerilerin kazanım düzeyi ayrıntılı olarak gösterilir

 

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi (ÖBD)

Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde BEP’lerinde yer alan amaç ve davranışlar dikkate alınır. Bu kapsamda öğrencinin bütün dersleri için ayrı ayrı olmak üzere her dönemde kazandırılması hedeflenen amaçların davranışlarının yer aldığı çizelgeler hazırlanır. Bu çizelgede bir dönem için belirlenen davranışların toplamı 100 puan olacak şekilde her bir davranış puanlanır

 

Ayrıca Bakınız;

BEP nedir

BÖP nedir

BGR nedir