Bepplan
0452 222 28 66

SIKÇA SORULAN SORULAR

Programı Kullanmanın Avantajlerı Neler ?

BEP’lerin hazırlanma süreci zaman ve işgücü gerektirmekte, bu durum özellikle özel eğitim okul ve sınıflarında eğitim-öğretimi olumsuz yönde etkilemektedir. Sistem, BEP’lerin hazırlama sürecindeki zaman ve işgücünü azaltmakta, dolayısıyla eğitim öğretime daha fazla zaman ayrılmaktadır.

BEP geliştirilmesi sırasında pek çok dokümanın doldurulması kırtasiye masrafını gerekmektedir. Sistem, kırtasiye israfını önleyerek okula ekonomik yönden katma değer oluşturmaktadır.

Aynı okul içerisinde bile hazırlanan BEP, BÖP ve bireysel gelişim raporlarında bir standart bulunmamakta; kazanımlara ilişkin amaç yazımında, rapor formatları ve içeriklerinde farklılıklar bulunmaktadır. Sistem, BEP uygulamalarında belirli bir standart getirecektir.

Planlama, ölçme değerlendirme, izleme ve değerlendirme süreçlerini kolaylaştıracaktır.

Özellikle kaynaştırma eğitimi uygulaması yapılan okullarda özel eğitim gerektiren öğrenciler için BEP hazırlanmasında sıkıntı yaşanmaktadır. Bir çok okulda nasıl hazırlanacağı yeterince bilinmediğinden BEP hazırlanmamakta ya da geçiştirilmektedir. Sistem, Öğretmenleri BEP hazırlama ve uygulama konusunda cesaretlendirecektir.

öğretmenler sistemi kullanırken sistemin kontrol etme özelliği gereği informal olarak BEP konusunda yetkin olacaklardır.