Bepplan
0452 222 28 66

BEP YAZILIMININ İŞLEVLERİ

YAZILIMIN AMACI

Özel eğitim gerektiren bireylerin bireysel farklılıkları, eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak sunulan hizmetlerden en üst düzeyde yararlanabilmeleri için uygulanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Planının(BEP) ve buna bağlı olarak diğer dökümanların hazırlanmasında yaşanan sıkıntıları ve karşılaşılan güçlükleri azaltmak.

 

1- Planlama İşlemleri Sekmesi

 

 1.1- Performans İşlemleri Sekmesi

 Bu sekmede her bir ders için öğrencinin eğitsel performans değerlendirmesi yapılır.

Performans İşlemlerinde "+"(artı) olarak seçilen beceriler aynı zamanda öğrencinin mevcut performansını yansıtmaktadır. Dolayısıyla öğrencinin bu beceriyi yapabilir vaziyette olduğu ve söz konusu beceriye çalışılmasına gerek olmadığı anlamına da gelir. Bu nedenle "+" işaretlenenler  BEP planında "Öğrencinin Şu Anki Performans Düzeyi" kısmına yansıtılır.

Performans İşlemlerinde "-"(eski) olarak işaretlenenler öğrencinin söz konusu becerileri yapamadığını, bu beceriyi çalışması anlamına gelir ve "-" olarak işaretlenenler BEP planlama alanlarına; yani öğrencinin çalışacağı beceriler arasına eklenir.

Herhangi bir işaretleme yapılmayanlar ise yok sayılır.

 1.2- BEP İşlemleri Sekmesi

 "Performans İşlemleri" sekmesinde "-"(eksi) olarak işaretlenen uzun dönemli amaçlar bu sekmede listelenir. Uzun dönemli amaçlara BEP raporunda görüntülenmesi için bilgi girişi yapılabilir. Bilgi girişi butonunun arka plan rengi gri ise "bilgi girişi yapılmamış", mavi ise "bir kısım bilgi girişi yapılmış", yeşil ise "tüm alanlara bilgi girişi yapılmış" anlamına gelir. Bilgi girişi yapıldıktan sonra BEP raporu alınabilir.

Uzun dönemli amaç altındaki kısa dönemli amaçlar "Önce" ve "Sonra" olmak üzere 2 grupta değerlendirilir ve "Bağımsız, Sözel İpucu, Model Olma, Fiziksel Yardım" değerlerini alabilir. Burada yapılan değerlendirmeler BGR raporuna yansıtılır.

 1.3- BÖP İşlemleri Sekmesi

 "BEP İşlemleri" sekmesinde "Önce Performans" kısmı "Bağımsız" seçeneği haricinde işaretlenen kısa dönemli amaçlar bu sekmede listelenir. Kısa dönemli amaçlara BÖP raporunda görüntülenmesi için bilgi girişi yapılabilir. Bilgi girişi butonunun arka plan rengi gri ise "bilgi girişi yapılmamış", mavi ise "bir kısım bilgi girişi yapılmış", yeşil ise "tüm alanlara bilgi girişi yapılmış" anlamına gelir. Bilgi girişi yapıldıktan sonra BÖP raporu alınabilir.

Kısa dönemli amaç altındaki öğretimsel hedefler "Önce" ve "Sonra" olmak üzere 2 grupta değerlendirilir ve "Bağımsız, Sözel İpucu, Model Olma, Fiziksel Yardım" değerlerini alabilir. Burada yapılan değerlendirmeler BÖR raporuna yansıtılır.

 

2- Toplantı İşlemleri Sekmesi

 Okul bazlı  ve öğrenci bazlı BEP kurulu toplantılarının kayıtlarının tutulduğu alandır.

3- Şubelerim Sekmesi

 Öğretmenin ders verdiği ve sınıf öğretmeni olduğu şubelerin listelendiği sekme.

4- Not Defteri Sekmesi

Kısa not kaydı için küçük bir uygulama.